Materi Dalduk

Rapat Penyusunan Data Rutin KB-KAS/RR

Selasa, 21 Januari 2020 

Materi Rapat

UNDUH

Leaflet bulan Desember 2019

UNDUH

 

===================================================================

Rapat Verivikasi dan Validasi Data

Jum'at, 29 November 2019 

Materi Rapat

UNDUH

Leaflet bulan Oktober 2019

UNDUH

 

====================================================================

 

Buku Petunjuk Pemakaian Aplikasi SIGA

12 November 2019

Buku Petunjuk Pemakaian Aplikasi SIGA

UNDUH

=====================================================================

Rapat Penyusunan Data Rutin RR

Kamis, 24 Oktober 2019 

Materi Rapat

UNDUH

Leaflet bulan September 2019

UNDUH