Kategori: ARTIKEL

Mendidik Anak di Era Digital

MENGASUH ANAK DI ERA DIGITAL Oleh: Drs. Mardiya Ka Bidang Pengendalian Penduduk Perkembangan tekn ...


Sosialisasi Pencegahan Stunting

Sosialisasi Pencegahan Stunting Melalui Lagu Oleh: Drs. Mardiya Ka Bidang Pengendalian Penduduk D ...


Menumbuhkan Rasa Percaya Diri Pada Anak

MENUMBUHKAN RASA PERCAYA DIRI PADA ANAK Oleh: Drs. Mardiya Ka Bidang Pengendalian Penduduk Dewasa ...


PK21 dan Saran Untuk keluarga

PK21 dan Saran Bagi Keluarga Oleh: Drs. Mardiya Ka Bidang Pengendalian Penduduk Terhitung sejak K ...


Pendidikan untuk Anak Berbakat

Pendidikan untuk Anak Berbakat Oleh: Drs. Mardiya Ka Bidang Pengendalian Penduduk   Bila di ...


Memahami Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tumbuh Kembang Anak

MEMAHAMI FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TUMBUH KEMBANG ANAK  Oeh: Drs. Mardiya Ka Bidang Pe ...


Bayam Brazil dan Gizi Keluarga

Bayam Brazil dan Gizi Keluarga Oleh: Drs. Mardiya Ka Bidang Pengendaian Penduduk   Di masa ...


Perlunya Perda Pembangunan Keluarga

Perlunya Perda Pembangunan Keluarga Oleh: Drs. Mardiya Ka Bidang Pengendalian Penduduk   Ke ...


Isu Kependudukan dan KB

Isu Kependudukan dan Keluarga Berencana Oleh: Drs.Mardiya Ka Bidang Pengendalian Penduduk   ...


Dominasi Generasi Milenial dan Zilenial

Generasi  Milenial dan Zilenial Oleh: Drs. Mardiya Ka Bidang Pengendalian Penduduk   B ...